Verhuur regels

REGLEMENT VOOR GEBRUIKERS VAN HET SCOUTINGGEBOUW VAN SCOUTING BUNDE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADRESSEN Scoutinggebouw, Kloosterweg 55, 6241 GA, Bunde, tel 043-3652084
Reservering: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bank Rabobank Maastricht , IBAN nummer NL 80 RABO 0109 7972 80 t.n.v. stg Scouting Bunde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TARIEVEN

 • Het standaardtarief voor het huren van het gebouw is € 5,50 p.p.p.n. (per persoon per nacht), met een minimum van 125 euro per nacht. Een ‘nacht’ is maximaal 24 uur (bijvoorbeeld van 09:00 tot 09:00 uur).
 • Het tarief voor het huren overdag, dus zonder overnachting, bedraagt 15 euro per uur.
 • Vuilniszakken kosten 1 euro per stuk. Deze worden in mindering gebracht op de borg.
 • Tijden van aanvang en/of vertrek van een huurperiode kunnen tot maximaal 48 uur voor aanvang van de huurperiode kosteloos worden gewijzigd door de huurder. Wanneer de tijden van aanvang en/of vertrek binnen 48 uur voor aankomst/vertrek worden gewijzigd, zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen. Wachturen worden doorberekend aan een tarief van 25 euro per uur en worden in mindering gebracht op de borg.

 

RESERVERING

 • Reserveren is alleen mogelijk via het verhuursysteem van Scouting Nederland. Mondelinge afspraken zijn dan ook niet geldend.
 • De bevestiging wordt per e-mail toegestuurd, deze bevestiging dient beantwoord te worden (“reply”) als ontvangstbevestiging.
 • De boeking is definitief wanneer de borg en het voorschot betaald zijn door de huurder.
 • Indien de gebruiker in gebreke blijft bij de betaling van de borg en het voorschot, dan worden alle afspraken c.q. overeenkomsten geannuleerd zonder verder tegenbericht onzerzijds.
 • Is Scouting Bunde voor of tijdens de periode, door overmacht genoodzaakt het gebruik af te zeggen, dan is Scouting Bunde niet verplicht elders voor onderdak te zorgen.

 

BETALING

 • De huurder ontvangt bij de bevestiging een factuur met drie posten bestaande uit: borg, 30% voorschot en 70% definitief).
 • Binnen 2 weken na reservering dient de borg en 30% van de huursom voldaan te worden op rekeningnummer NL 80 RABO 0109 7972 80 t.n.v. Scouting Bunde
 • Minimaal 2 weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende bedrag van de huursom betaald te zijn.
 • De borg bedraagt € 100 en dient te worden betaald gelijk met het 30% voorschot.
 • Aan het einde van de huurperiode wordt het aantal personen vastgesteld en de extra kosten (vuilniszakken, reparaties, gebruik/misbruik brandblussers, o.i.d.) berekend. Dit geeft zo mogelijk een overschot.
 • Het overschot wordt binnen 14 dagen na de huurperiode teruggestort via de bank op hetzelfde bankrekeningnummer als waar de betalingen vandaan zijn gekomen.
 • Bij annulering dient 30% van de huursom te worden betaald.
 • Beschadiging van brandblusapparatuur (verwijderen van loodjes) wordt in rekening gebracht. Kosten zijn € 25 per brandblusser.

 

VERGUNNINGEN

 • Voor het verblijf in het scoutinggebouw zijn voor jeugdorganisaties de gebruikelijke vergunningen van hun organisatie noodzakelijk.
 • Voor het houden van een klein kampvuur op eigen terrein op het achterveld in de daartoe geschikte vuurplaats, is geen vergunningnoodzakelijk, mits dit een beperkt kampvuur is en alle veiligheidsvoorzieningen (brandblusser en water) in acht worden genomen.

 

GEBRUIK VAN HET SCOUTINGGEBOUW

 • De volgende lokalen worden ter beschikking gesteld:
  • Begane grond: zaal 10 * 8 m, keuken, sanitairgroep (bestaande uit 2 toiletten, 1 invalidentoilet, 2 douches, 2 wasbakken).
  • 1e etage: 3 ruimtes 10 * 5 mtr, 2 toiletten, 1 aparte wasbak.
  • Het geheel is voorzien van centrale verwarming.
  • (Opties na onderling overleg: begane grond ruimte 5 * 6 mtr).
 • Bij het gebruik is inbegrepen één vijfpits gastoestel, één koelkast zonder vriesvak, één diepvries, een oven, warm en koud water.
 • Er wordt standaard keukenmateriaal mee verhuurd. Scouting Bunde kan niet garanderen dat er voldoende keukenmateriaal aanwezig is. Poetsmaterialen zijn aanwezig (borstels, trekkers, dweilen, emmers, stofzuiger, blik en veger).

 

ALGEMEEN

 • Buitengebied van 2.000 m² en het achterveld van 2.500 m² zijn beschikbaar.
 • De leidinggevende personen zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid van gebouw en terrein, alle in bruikleen genomen lokalen dienen dagelijks te worden schoongemaakt. De gebruiker dient na beëindiging van de periode het gebouw en terrein volledig te poetsen en op te ruimen. Keuken, toiletten, natte ruimtes en de zaal (bg) te dweilen, en de slaapruimtes (1e etage) uit de vegen. Tafels en stoelen ordelijk terugplaatsen op de aangegeven plaatsen.
 • Vervoermiddelen zoals fietsen en bromfietsen dienen enkel te worden geparkeerd c.q. gestald in de daarvoor bestemde fietsenstalling.
 • Auto's mogen onder geen enkele voorwaarde binnen de omheining geparkeerd worden. Het rijden met de auto over het gras is ten strengste verboden.
 • Het is ten strengste verboden om bomen, planten, afrastering e.d. te beschadigen, takken af te snijden of te graven op het terrein. Tevens is het verboden om binnen de omheining een kampvuur aan te leggen, anders dan op de aangegeven plaats.
 • Vuilniszakken (grijze) worden na afloop berekend á € 1,-. Deze vuilniszakken dienen, degelijk dichtgebonden, onder de trap naast de container geplaatst te worden. 
  Buiten naast de houtopslag staat een gft-bak voor groente, fruit en tuinafval. Er is geen separate plaats voor papier.
 • Tussen 22.00 u en 07.00 uur dient er op het terrein stilte te heersen, zodanig dat de omwonenden geen last ondervinden.
 • Het is verboden (mechanische) geluidsapparatuur of muziekinstrumenten mee te nemen c.q. te gebruiken i.v.m. geluidsoverlast. Dit geldt voor binnen en buiten.
 • Bij niet naleven van voornoemde regels van dit reglement, bij ernstig wangedrag en na uitblijven van verbetering na uitdrukkelijke waarschuwingen, is Scouting Bunde bevoegd de gebruiker te bevelen onmiddellijk het Scoutinggebouw te verlaten.
 • Het nog niet voldane gedeelte van de afgesproken prijs alsmede bijkomende kosten zijn alsnog verschuldigd.
 • De gebruiker is volledig aansprakelijk voor zowel de eigen bagage als voor het gebouw, de goederen en inventaris van Scouting Bunde. Kosten van eventuele beschadigingen worden in rekening gebracht. Bij aankomst en vertrek worden eventuele beschadigingen met Scouting Bunde opgenomen.
 • In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Scouting Bunde.

Leden Login


Login en registratie is alleen
toegestaan als je lid bent van Scouting Bunde.
Ongeoorloofde registraties worden zonder
enige vorm van communicatie verwijderd.