Geschiedenis

Historie

 

Oprichting en historie van scouting Bunde

Eerst was er de St Paulusgroep ( waarvan we helaas de juiste startdatum niet kunnen achterhalen ) Na een korte tussenpose van 1976 tot 1978 is de St Jorisgroep verder gegaan met scouting voor jongens. In 1948 is de Maria Goretti groep opgericht voor de meisjes.

Vanaf 1983 zijn beide groepen ( Maria Goretti voor de meisjes en St Joris voor de jongens ) samen doorgegaan onder de naam scouting Bunde en hebben ze samen een locatie betrokken aan de Pastoorslaan die daarvoor grondig verbouwd was om alle leden te kunnen herbergen ( de Sint Joris groep had al twee jaar eerder deze locatie bezet )

In plaats van uitbreiding op de locatie Pastoorslaan, is er in 1995 en na goed overleg met de gemeente Meerssen, gekozen voor nieuwbouw aan het Heiveld in Bunde. Hier hebben we in 1998 onze opening gevierd van een schitterend gebouw dat aan alle wensen voldeed en meteen het 50 jarig jubileum ( we houden de oprichtingsdatum van de Maria-Goretti groep aan als officiële startdatum )

Al jaren heeft scouting Bunde een stabiel ledenaantal van ruim boven de honderd jeugdleden en rond de 30 staf- en bestuursleden. Daarnaast werd vroeger een wachtlijst gehanteerd

Hoe het allemaal begon

In augustus 1907 organiseerde de Britse oud-officier Robert Baden Powell een klein kamp op Brownsea Island voor zo’n 21 jongens uit Londen. Aanleiding hiervoor was een enthousiaste reactie van deze jongens op zijn boek “Aids to Scouting” (dat eigenlijk bedoeld was voor bespieders in het leger).
Het kamp bleek een succes en zo ontstond het boek “Scouting for boys” (1908). De formule van het spel sloeg aan, er ontstonden overal nieuwe scoutinggroepen. Eerst alleen voor jongens, maar vanaf 1910 ook voor de meisjes, zij stonden onder leiding van de zuster van Robert, Agnes Baden Powell, die later werd opgevolgd door de vrouw van Robert, Olave.
In 1910 worden ook in Nederland de eerste scoutinggroepen opgericht en in 1937 vindt in ons land zelfs een wereldjamboree plaats, een ontmoeting van 27.000 scouts uit 54 landen. In 1995 werd er wederom een wereldjamboree gehouden. Scouting kun je dus met recht een wereldorganisatie noemen.
In Nederland waren in de loop der jaren vier verschillende scoutingorganisaties ontstaan, een katholieke en een protestants-christelijke meisjesvereniging en een katholieke en een protestants-christelijke jongensvereniging. Pas op 6 januari 1973 werden deze vier samengevoegd tot de huidige vereniging Scouting Nederland.

Onze groep, Scouting Bunde, kent ook al een vrij lange historie. In 1939, vlak voor de oorlog, werd in Bunde de Sint Paulusgroep voor jongens opgericht. Tijdens de oorlog was de scoutingbeweging echter verboden en na de oorlog is men er niet direct mee door gegaan.

In 1948 werd er voor de meisjes de Maria Gorettigroep opgericht. In 1959 werd de Sint Paulusgroep heropgericht, maar ook ditmaal kwam er eind 60-er jaren een einde aan deze groep. In 1979 werd uiteindelijk met hernieuwd enthousiasme een nieuwe jongensgroep opgericht, onder de naam Sint Joris. Samen met de Maria Gorettigroep werd zij in 1980 ondergebracht in de huidige stichting Scouting Bunde. Van 1981 tot 1998 heeft de groep een eigen onderkomen gehad aan de Pastoorslaan. Halverwege 1998 is de groep verhuisd naar de nieuwbouw aan de Kloosterweg.

Op dit moment zijn er in ruim 125 landen zo’n 25 miljoen scoutingleden. In Nederland zijn dat er ca. 125.000.

In ongeveer 1500 groepen speelt men het spel van verkennen.

De groepen zijn onderverdeeld in regio’s of districten; onze groep behoort bij de Regio Maastricht en Mergelland, met ca. 30 groepen en 2600 leden. De regio omvat de gemeenten Maastricht, Meerssen, Eijsden, Margraten en Valkenburg en een groep in de plaats Eys.

Top

Hoe scouting ontstond, een historisch overzicht:

Augustus 1907
Tijdens het schrijven van het boek ‘Scouting for boys’ (Verkennen voor jongens) neemt Baden Powell de proef op de som en houdt met 21 jongens een kamp op Brownsea Island aan de Engelse Zuidkust. De bestaande jeugdorganisatie Boys Brigade steunt dit experiment en uitgever Arthur Pearson verleent steun bij de voorbereiding van het later iberoemd geworden boek.

1908
Scouting for Boys wordt gepubliceerd, eerst in zes veertiendaagse aflevering en in mei 1908 in boekvorm. Het wordt een overrompelend succes. Op 2 oktober 1908 maakt Koning Edward Baden-Powell Ridder in de Victoria Orde. Hij heet sindsdien ‘Sir Robert Baden-Powell. De koning vraagt hem tevens om al zijn aandacht aan de scoutingbeweging te schenken.

1909
In september wordt de eerste grote rally in London gehouden. Er verschijnen tot ieders verbazing niet minder dan 11.000 boy scouts en bovendien enkele meisjespadvinders in zelfbedachte uniformen. Dat is het signaal om ook Scouting voor meisjes te gaan organiseren. Eerder dat jaar werd het eerste zeeverkennerskamp georganiseerd, deels aan boord van het schip ‘Mercury’.

1910
In Nederland treft men voorbereidingen om met de padvinderij te beginnen. In Den Haag geeft W.J. van Hoytema het boekje ‘Op Hollansche jongens naar Buiten’ uit, wat leidt tot vorming van de eerste groep: de Jonge Verkenners in december 1910, onder leiding van de Ier Griffin Moriarty.
In Amsterdam richt de journalist Gos De Voogt een proef-patrouille op. Zij oefenen onder leiding van Hopman M.W.D. den Ouden. De Voogt werd met name geinspireerd door het bezoek van Britse Verkenners. Deze patrouille scouts van de 16e Oxford troep, onder leiding van Scoutmaster Bernard Blyth, bezocht in de zomer o.a. Rotterdam, Amsterdam, Nijmegen en Tilburg.

In Londen wordt begin 1910 officieel begonnen met Scouting voor meisjes: de Girl Guides Association wordt er opgericht onder leiding van Agnes Baden-Powell, de zuster van Robert.

1911-1912
Baden-Powell maakt een wereldreis en stimuleert de start van scouting op alle vijf de werelddelen Tijdens de reis aan boord van het schip Arcadian (begin 1912) ontmoet hij Olave St. Clair Soames, met wie hij in oktober van dat jaar in het huwelijk treedt. In september 1911 bezoekt BP Nederland.
In Nederland worden in vele plaatsen padvindersgroepen opgericht en hier en daar ook meisjesgroepen. De belangrijkste zijn:

De Nederlandse Padvindersorganisatie (N.P.O.), op 7 januari 1911 in Amsterdam opgericht door Gos. de Voogt.
De Eerste Nederlandse Meisjes Gezellen Vereeniging (E.N.M.G.V.) in 1911 opgericht door Mevr. A. Muller-van Geuns.
De Nederlandse Padvindersbond (N.P.B.), op 10 maart 1912 te Den Haag opgericht door onder andere W.J. van Hoytema.
1937
Vijfde Wereld Jamboree in Vogelenzang, Nederland. Koninging Wilhelmina opent het kamp waaraan 28,750 verkenners en leiders uit 54 landen aan meededen. In Nederland was een grote betrokkenheid met deze Jamboree. Het was trouwens ook de laatste Jamboree waarbij Lord Baden-Powell aanwezig was. Negende World Scout Conference, Den Haag, Nederland. 34 nationale scouting organisaties aanwezig.

1938
Lord en Lady Baden-Powell verlaten Engeland voorgoed om zich te vestigen in Nyeri, Kenia. Lord Somers volgt BP in het Britse Wereldrijk feitelijk op als Chief Scout.

1941
Medio 1941 werden de padvind(st)ersverenigingen door de Duitse bezettingsautoriteiten verboden. Uniformen en materialen moesten worden ingeleverd. Hoofdbestuursleden werden gearresteerd en geinterneerd. Op 8 januari overlijdt in zijn woning ‘Paxtu’ in Nyeri in Kenia Robert Baden-Powell, bijna 84 jaar oud. Op zijn verzoek wordt hij ook daar begraven, net buiten het Mt. Kenya National Park op de weg naar Treetops, de beroemde lodge waar Prinses Elizabeth hoorde dat ze koninging werd. In Londen wordt in Wesminster Abbey een massaal bezochte herdenkingsdienst gehouden in aanwezigheid van onder andere Koning George VI, minister-president Churchill en ambassadeurs van vele landen waar Scouting en Guiding zijn gevestigd.

1973
6 januari: na drie jaar van intensief overleg onder voorzitterschap van mevrouw G.N. van Berkel en na tijdrovende consultatie van beide wereldorganisaties wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Jaarbeurs in Utrecht de Vereniging Scouting Nederland een feit. Het werk was daarmee nog niet gedaan. Er volgde een groeiproces om de verschillende visies op elkaar af te stemmen. Dat dat niet geheel zonder problemen gebeurde getuigen krantenartikelen uit die tijd. Zo ontstond een nieuwe vereniging van 100.000 jeugd- en kaderleden. Enige tijd later wordt de vereniging ‘Vrienden van Scouting’ opgericht. Een vereniging voor oud-leden van de verschillende voormalige verenigingen.

1995
Scouting Nederland is de trotse organisator van de 18e Wereld Jamboree. In de polder van onze jongste provincie, Flevoland, komen 28,960 scouts en leiders uit 165 landen bijeen om 11 dagen lang met elkaar op te trekken. Dagelijks beheersde de Jamboree het nieuws. Zo was de wereld getuige van een enorm scoutingspektakel. De slogan was ‘The future is now!’.

Top

BP’s laatste boodschap

“Beste Scouts,
als je ooit het toneelstuk ‘Peter Pan’ hebt gezien, dan zul je je herinneren hoe de piratenhoofdman altijd zijn laatste woorden sprak omdat hij bang was dat hij misschien, als de tijd voor hem kwam om te sterven, de tijd niet zou hebben om zijn hart te luchten. Met mij is het net zo, en daarom, ook al ben ik op het moment niet stervende, zal dat een dezer dagen wel zo zijn en ik wil jullie nog een afscheidswoord nalaten.

Bedenk dat het de laatste keer is dat je ooit van me zult horen, dus bedenk goed wat ik zeg. Ik heb een zeer gelukkig leven gehad en ik wil dat jullie stuk voor stuk een gelukkig leven hebben.

Ik geloof dat God ons in deze mooi wereld heeft gezet om gelukkig te zijn en van het leven te genieten. Gelukkig word je niet door rijkdom en ook niet alleen door een succesvolle loopbaan of zelfingenomenheid. Je komt een stapje dichterbij geluk door je zelf gezond en sterk te maken als jongen, zodat je jezelf nuttig kunt maken en dat je van het leven kunt genieten als man.

Een studie van de natuur laat zien hoe vol met mooie en fantastische dingen God de wereld heeft gemaakt waar jij van kan genieten. Wees blij met wat je hebt en maak er het beste van. Bekijk alles positief in plaats van negatief.

Maar de echte manier om geluk te vinden is door andere mensen gelukkig te maken. Probeer de wereld een beetje beter achter te laten dan zoals je hem aantrof. En wanneer je tijd komt om te sterven, dan kun je gelukkig sterven met het gevoel dat je je tijd zeker niet hebt verspild, maar je je best hebt gedaan. ‘Wees paraat’ door op deze wijze gelukkig te leven en gelukkig te sterven.

Hou je altijd aan je Scouting Belofte – zelfs nadat je geen jongen meer bent – en God zal je helpen dat te doen.

Uw vriend , Baden Powell of Gilwell.’

Top

bronnen:
folder ‘Hoogtepunten uit de scouting-historie’ uitgegeven door Scouting Nederland
websites WOSM en WAGGGS
De boekjes ‘Scouting in de jaren 50’ en ‘De padvinderij in oude ansichten’ van Jan van der Steen’ (verkrijgbaar bij de ScoutShop).

http://www.scoutquest.com/nl/scout/hist/geschiedenis.shtml