Verhuur reglement

TARIEVEN

 1. Het standaardtarief voor het huren van het gebouw is €6 P.P.P.N. (per persoon per nacht), met een minimum van 180 euro per nacht. Een ‘nacht’ is maximaal 24 uur (bijvoorbeeld van 09:00 tot 09:00). 
 2. Het tarief voor het huren overdag, wanneer er dus niet word overnacht is 15 euro per uur. 
 3. Vuilniszakken kosten 2,50 euro per stuk, en worden in mindering gebracht op de borg. 
 4. Tijden van aanvang en/of vertrek van een huurperiode kunnen tot maximaal 48 uur voor aanvang huurperiode kosteloos worden gewijzigd door de huurder. Wanneer de tijden van aanvang en/of vertrek binnen 48 worden gewijzigd zijn wij genoodzaakt hier kosten voor in rekening te brengen. Wachturen worden doorberekend aan een tarief van 25 euro per uur, en worden in mindering gebracht van de borg.

RESERVERING

 1. Reservering is alleen mogelijk via het verhuursysteem van Scouting Nederland. Mondelinge afspraken zijn dan ook niet geldend. 
 2. De bevestiging wordt per e-mail toegestuurd, deze bevestiging dient beantwoord te worden (“reply”) als ontvangstbevestiging. 
 3. Wanneer de huurder het voorschot en de borg betaald, is de boeking definitief.
 4. Indien de gebruiker in gebreke blijft bij de betaling van de waarborgsom c.q. het voorschot, dan  worden alle afspraken c.q. overeenkomsten geannuleerd zonder verder tegenbericht onzerzijds. 
 5. Is Scouting Bunde voor of tijdens de periode, door overmacht genoodzaakt het gebruik af te zeggen, dan is Scouting Bunde niet verplicht elders voor onderdak te zorgen.
 6. Ons gebouw wordt enkel verhuurd aan jeugd gerelateerde verenigingen/stichtingen. Onze locatie is dan ook niet beschikbaar voor teamuitjes, vriendenweekenden, feestavonden en andere luidruchtig activiteiten. Bij twijfel over de groepssamenstelling of verenigingsafkomst zijn wij gerechtigd groepen toegang te weigeren. Het betaalde huurbedrag wordt in dit geval niet gerestitueerd.

 

BETALING

 1. De huurder ontvangt bij de bevestiging een factuur met drie posten (borg, 30% voorschot en 70% definitief). 
 2. Binnen 2 weken na reservering dient de borg en 30% van de huursom voldaan te worden op rekeningnummer NL 80 RABO 0109 7972 80 van Scouting Bunde. 
 3. Minimaal 2 weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende bedrag van de huursom betaald te zijn. 
 4. De borg bedraagt voor terugkerende huurders € 250, en voor nieuwe huurders € 500, deze dient te worden betaald gelijk met het 30% voorschot. 
 5. Aan het einde van de huurperiode worden het aantal personen vastgesteld en de extra kosten (vuilniszakken, reparaties, gebruik/misbruik brandblussers, o.i.d.) berekend. Dit geeft zo mogelijk een overschot. 
 6. Het overschot wordt binnen 14 dagen na de huurperiode teruggestort via de bank op hetzelfde bankrekening nummer als waar de betalingen vandaan zijn gekomen. 
 7. Bij annulering tot 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode dient 30% van de huursom te worden betaald. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvang van de huurperiode is er geen restitutie van de huursom mogelijk. 
 8. Beschadiging van brandblusapparatuur (verwijderen van loodjes) wordt in rekening gebracht. Kosten zijn € 25 per brandblusser.

 

VERGUNNINGEN

 1. Voor het verblijf in het Scoutinggebouw zijn voor jeugdorganisaties de gebruikelijke vergunningen van hun organisatie noodzakelijk. 
 2. Voor het houden van een klein kampvuur op eigen terrein op het achterveld in de daartoe geschikte vuurplaats, is geen vergunning noodzakelijk, mits dit een beperkt kampvuur is en alle veiligheidsvoorzieningen (brandblusser en water) in acht worden genomen.

 

SCOUTING BUNDE

KLOOSTERWEG 55, 6241 GA BUNDE

SITE: WWW.SCOUTINGBUNDE.NL

MAIL: VERHUURSCOUTINGBUNDE@GMAIL.COM

GEBRUIK VAN HET SCOUTINGGEBOUW

 1. Bij het gebruik is inbegrepen één vijfpits gastoestel, één koelkast zonder vriesvak, één diepvries, warm en koud water.
 2. Er wordt standaard keukenmateriaal mee verhuurd. Scouting Bunde kan niet garanderen dat er voldoende keukenmateriaal aanwezig is. Poetsmaterialen zijn aanwezig (borstels, trekkers, dweilen, emmers, stofzuiger, blik en veger).
 3. De volgende lokalen worden ter beschikking gesteld:Beneden: zaal 10 * 8 m, keuken, natte ruimte (2 toiletten, 1 invalidentoilet, 2 douches, 2 wasbakken).Boven: 3 ruimtes 10 * 5 mtr, 2 toiletten, 1 aparte wasbak. Het geheel is voorzien van centrale verwarming.(Opties na onderling overleg : beneden ruimte 5 * 6 mtr en invalidentoilet).

 

ALGEMEEN

 1. Buitengebied van 2.000 m² en het achterveld van 2.500 m² zijn beschikbaar. 
 2. De leidinggevende personen zijn verantwoordelijk voor de orde en netheid van gebouw en terrein, alle in bruikleen genomen lokalen dienen dagelijks te worden schoongemaakt. De gebruiker dient na beëindiging van de periode, het gebouw en terrein volledig te poetsen en op te ruimen. Keuken, toiletten, wasgelegenheid en de zaal te dweilen, en de slaapruimtes uit de vegen. Tafels en stoelen ordelijk terug plaatsen op de aangegeven plaatsen. 
 3. Vervoermiddelen zoals fietsen en bromfietsen dienen enkel te worden geparkeerd c.q. gestald op de daarvoor bestemde fietsenstalling 
 4. Auto’s mogen onder geen enkele voorwaarde binnen de omheining geparkeerd worden. Het rijden met de auto over het gras is ten strengste verboden. 
 5. Het is ten strengste verboden om bomen, planten, afrastering e.d. te beschadigen, takken af te snijden of te graven op het terrein. Tevens is het verboden om binnen de omheining een kampvuur aan te leggen, anders dan op de aangegeven plaats 
 6. Vuilniszakken (grijze) worden na afloop berekend á € 2,50,-. Deze vuilniszakken dienen, degelijk dichtgebonden, naast de container geplaatst te worden. Er is geen separate plaats voor papier. 
 7. Tussen 22.00 u en 07.00 u dient er op het terrein stilte te heersen, zodanig dat de omwonenden geen last ondervinden. 
 8. Het is verboden (mechanische) geluidsapparatuur mee te nemen c.q. te gebruiken i.v.m. geluidsoverlast. Dit geldt voor binnen en buiten. 
 9. Bij het niet naleven van voornoemde regels van dit reglement, bij ernstig wangedrag en na uitblijven van verbetering na uitdrukkelijke waarschuwingen, is Scouting Bunde bevoegd de gebruiker te bevelen onmiddellijk het Scoutinggebouw te verlaten. Tevens kan het bestuur van Scouting Bunde in het geval deze gedragsregels niet worden nageleefd geldboetes opleggen variërend tussen de €50 en €100 euro per overtreding, deze wordt ingehouden van de reeds betaalde borg. 

10. Het nog niet voldane gedeelte van de afgesproken prijs alsmede bijkomende kosten zijn alsnog verschuldigd.

11. De gebruiker is volledig aansprakelijk voor zowel de eigen bagage als wel voor gebouw, goederen en inventaris van Scouting Bunde.
Kosten van eventuele  beschadigingen worden in rekening gebracht. Bij aankomst en vertrek worden eventuele beschadigingen met Scouting Bunde opgenomen.
12. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Scouting Bunde.