Contributie regeling

Contributie-regeling

Nieuwe leden melden zich via de website aan en ontvangen na aanmelding een bevestigingsmail met een machtigingsformulier voor de automatische incasso. De contributie kan alleen via automatische incasso betaald worden.

Na inschrijving via de website ontvangt u via het secretariaat een e-mail waarin uw automatische incasso wordt bevestigd.

De periode waarover contributie wordt betaald loopt van 1 september t/m 31 augustus. Contributies worden per half jaar geïnd: eind oktober en eind maart.

 

SPELTAK CONTRIBUTIE (seizoen 2020/2021)

Bevers     => 75,00 euro per jaar

Welpen    => 85,00 euro per jaar

Scouts, Explorers  en Pivo’s  => 100,00 euro per jaar

 

De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

In de contributie zitten ook de kosten van regioactiviteit. Indien er aan meerdere extra activiteiten wordt deelgenomen, wordt uw kind gevraagd dit contant te voldoen. Hierover wordt u van te voren geïnformeerd door de stafleden.

Tenslotte wordt aan het einde van het seizoen, indien het kind mee op kamp gaat, apart betaald voor de zomerkampkosten. Het zomerkamp kan alleen via een eenmalige automatische incasso betaald worden.

Nieuwe leden hoeven de eerste volle maand geen contributie te betalen, het inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt 7,50 euro.

 

Bij de incasso van de eerste helft van de contributie zit ook het bedrag van de eerste 5 loten van de Grote Clubactie.
Met deze actie proberen we de stijging van de contributie tot een minimum te beperken.

Voor minderdraagkrachtige ouders/verzorgers is er een mogelijkheid om een vergoeding te krijgen via Stichting Leergeld Maastricht en Heuvelland. Meer informatie hierover kunt u op de site lezen: http://leergeldmaastrichtenheuvelland.nlheuvelland.nl.

 

Rekeningnr.: NL80RABO0109797280 t.n.v. Stichting Scouting Bunde te Bunde

Een uitgebreide beschrijving van de contributieregeling is vastgelegd in het huishoudelijk reglement. Voor eventuele vragen over de contributieregeling binnen Scouting Bunde kan men terecht bij de penningmeester. Hij is ’s avonds na 20.00 uur te bereiken onder het volgende telefoonnummer: 043-364 6743 / 06-23082129 of via penningmeester@scoutingbunde.nl